Saari Suvasveden hienoissa maisemissa Kuopion Ukonlahdessa.

Ukonlahden kylässä  sijaitseva 105,09 hehtaarin saari.  Saaressa yksityinen luonnonsuojelualue, jonka rajoitukset ilmenevät liitteenä olevasta suojelupäätöksestä. Saari ja siihen kuuluvat pikkusaaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan. Tilan kokonispuusto on noin 14300 m3. Saaressa ei ole rakentamisoikeutta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Yksityinen luonnonsuojelualue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole merkitty tieoikeuksia kiinteistörekisteriotteella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ukonlahden osakaskunta.