Pelkkää metsää varttuneista taimikoista uudistuskypsään

Varttuneita kuusi- ja rauduskoivutaimikoita kolmasosa, 38 % varttunutta kasvatusmetsää, uudistuskypsää 17 % ja loput nuorta kasvatusmetsää. Puusto sekä kuusta että mäntyä, kuidussa myös koivua. Kasvupohja pääosin tuoretta kangasta sekä lehtomaista kangasta tai näitä  ravinteikkuudeltaan vastaavia soita. Myyjät pidättävät itselleen n. 0,3 ha määräalan, jolla ovat rakennukset. 

Puuta hehtaarilla (puumäärä jaettu tilan pinta-alalla) n.  98 m3,  jolloin kuution hinnaksi tulee n. 33,8 €. Arvioidusta puustosta tukkeja on n. 31 %. Hehtaarihinnaksi tulee hintapyynnöllä n. 3310 €.

Tarjoukset 12.2. klo 15 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Paavalispuron yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Paavalispuron yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Palonurmen osakaskunnan yhteinen vesialue 297-502-876-1, Palonurmen jakokunnan yhteiset maa-alueet 297-502-878-2. Osuudet yhteisiin alueisiin jaetaan kantatilalle ja määräalalle pinta-alojen suhteessa.