Karttulan Pihkainmäessä sijaitseva 4,5 hehtaarin metsätila joen rannalla.

Karttulan Punnonmäen kylässsä (Vakkakuusi) sijaitseva 4, 5 hehtaarin metsäpalsta. Tilan läpi kulkee joki, joka laskee Salinjärveen. Palstalta veneyhteys järvelle.  Tilalla hyväkuntoisia taimikoita 3,0 hehtaaria ja loppu kasvatusmetsää. Tässä pikkupalsta hienolla sijainnilla vaikka erämaamökin paikaksi.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rapakon yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila läpi kulkee Rapakon yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Venpaikkaoikeus Salinpää tilalla. Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.