Varttunutta kasvatusmetsää 2/3 ja taimikkoa, metsätie tilan läpi. 

Hyvässä arvokasvussa oleva isompi puusto on mäntyvaltaista, taimikot enimmäkseen kuusta. Kasvupohja 22,8 ha tuoretta kangasta, 5,2 ha kuivahkoa kangasta ja lehtomaista kangasta 4,7 ha. 

Mäntyvaltainen puusto n. 3400 m3, josta tukkeja n. 33 %. Tilan puusto keskimäärin n. 103 m3/ha (puusto jaettuna tilan pinta-alalla). Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3625 € ja kuution hinnaksi n. 35 €.  Myrskytuhopuut eivät sisälly puustonarvioon; ne tulevat kaupanpäälle. 

Metsätie tilan läpi. Tila on Kuopion (Juankosken) puolella lähellä Kaavin rajaa. 

Kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 32,96 ha, arviossa pinta-alaksi on saatu 33,1 ha. Ero voi johtua mm. vanhasta mittavirheestä kiinteistöä muodostettaessa, vääristymästä sähköisellä kartalla tms. 

Tarjoukset 6.10. klo 15 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus 7 m tilan Sydänmaa, kt. 174-420-1-25, hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Juvilansalon metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole