Karttulan Talluksen rannalla sijaitseva metsätila.

Karttulassa sijitseva 24,68 hehtaarin metsätila, joka sijaitsee Tallusjärven rannalla. Tilan kokonaispuusto 2680 m3. Puusto hyvässä kasvukunnossa olevissa nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Uudistamatonta alaa 1,4 hehtaaria. Maapohjat lähes kokonaan tuoreita kankaita. Tilalla on vuonna 2020 toteutettu laaja lannoitushanke. Tila rajoittuu Talluksen rantaan, mutta rantarakennusoikeutta ei ole. 

Tässä tila, jossa puusto hyvässä arvokasvussa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty/ vahvistettu 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet Pienenlahdentie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvaki-Virmasveden osakaskunta, yhteinen maa-alue Lehmisaaret, Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.