Myydään kaksi vierekkäistä metsätilaa rakennuksineen ja peltoineen vireän ja kehittyvän Kurkimäen kylän läheisyydessä. Tiloilla asuinrakentamispotentiaalia.

Tilojen metsäpinta-ala 16,6 ha. Kasvupohjat tuoretta ja lehtomaista kangasta, pääosin kantavilla kivennäismailla. Puuston kokonaismäärä noin 2185 m³, josta tukin osuus noin 850 m³. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia noin 830 m³, josta uudistushakkuita on 2,4 ha (48%) ja kasvatushakkuita on 2,6 ha (52%). Hoitotyöt pääosin tehty, kuvioiden 1 ja 3 nuorissa taimikoissa perkaustarvetta lähivuosina.

Koivujärvi -tilalla kahdessa kohtaa vanhoja rakennuksia, joista kuvion 13 asuinrakennus ja lato purkukuntoisia. Näille rakennuksille olemassa kytkentävalmis ylläpitosähköliittymä. Kuvion 17 pihapiirissä päärakennus (n. 60 m²), kivinavetta (n. 110 m²), aittarakennus (n. 10 m²) ja sauna (n. 10 m²). Päärakennus on kunnoltaan korkeintaan tyydyttävässä kunnossa ja vaatii mittaviaa kunnostustoimia nykyaikaisen asumisen vaatimusten saavuttamiseksi. Päärakennukseen sähköliittymä, ei juoksevaa vettä eikä nykyvaatimusten mukaista jätevesien käsittelyä. Pihapiirin muut rakennukset kunnoltaan heikkoja, navetta varastokäytössä. Rakennusten esittely tarvittaessa, soita 0443360199.

Koivujärvi -tilalla on maaseuturakentamisen mitoitusperiaatteiden mukaan yhteensä kolme rakennuspaikkaa, joista kaksi on käytetty olemassa oleviin rakennuksiin. Uuden rakennuspaikan rakentaminen edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua, koska kyseessä ei ole kaavan mukainen rakennuspaikka. Samoin on vanhojen rakennuspaikkojen asuinrakennusten korvaamisen laita. Ilman kaavaa rakennuspaikkoja ei voida ennen myönteisiä lupapäätöksiä varmaksi luvata, mutta alustavasti katsottuna tilalla 13:41 edellytykset ovat olemassa mitoituksen mukaisesti yhteensä kolmeen paikkaan. Alueella on käynnissä Kurkimäen osayleiskaavatyö. Koijärven aluetta tutkitaan mahdollisena kyläalueena, jolle voitaisiin kaavassa osoittaa uusia rakennuspaikkoja. Tämä kaava pohjautuu samoihin mitoitusperiaatteisiin, joita sovelletaan myös nykyisessä tilanteessa, joten mahdollisten uusien rakennuspaikkojen määrään kaavalla ei hyvin todennäköisesti ole vaikutusta. Kaavan myötä rakennuspaikat kuitenkin varmistuisivat alueella ja kaavan mukaiset rakennuspaikat voitaisiin rakentaa suoraan rakennusluvilla.

Rantala -tila rajoittuu pieneltä osalta (kuvio 18, n. 54 metriä) Pienen Koijärven rantaan, mutta tilalla ei ole rantarakennusoikeutta eikä muutakaan rakennusoikeutta.

Kuvion 17 pihapiiriä ympäröivät pellot ovat vuoralla ja niillä viljellään heinää. Pellot eivät ole EU-tukikelpoisia.

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, kts. tarkat tiedot kiinteistörekisteriotteista ja kiinteistöjen karttatulosteista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. tarkat tiedot kiinteistörekisteriotteista ja kiinteistöjen karttatulosteista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 297-435-876-4 Pohjois-Vehmasmäen osakaskunta