Mäntyvaltainen, 41 % varttunutta kasvatusmetsää, loput nuorempaa.
Ei peltoja eikä rakennuksia. 

Takasalon tila, 26,1 ha ja määräala Lahden tilasta, n. 56,7 ha. Takasalon tila on Lahden tilan pohjoisosan yläpuolella, matkaa rajalta rajalle n. 100 m. 

Kohde on hyvässä arvokasvussa, lähes 3/4 on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Pääpuulaji on mänty. Kasvupohja lehtomaisesta kankaasta kuivahkoon kankaaseen tai sitä vastaavaan suohon.  Pienimmät, yleensä peltoon rajoittuvat palstat eivät sisälly kauppaan, ks. kuviotiedot ja kartta. 

Metsälakikohde puro kuviolla 35,  0,3 ha. Metsitettävää aukkoa n. 0,8 ha, osa muokattu. Voit lisätä tilan tuottavuutta uudistamalla lisäksi vajaatuottoiset alueet.
HUOM. lisäys 23.3. kuvio 39 tie 0,6 ha on sovittu jäävän kaupan ulkopuolelle. Metsäpalsta saa tähän tieoikeuden. 

Tarjoukset  16.4. klo 15 mennessä. Erittele tarjoukseesi miten se jakautuu Lahden määräalan ja Takasalon kesken. Voit tehdä tarjouksen myös vain toisesta. 

 

 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Lahti-tilalla merkintä asemakaavasta. Määräala ei ulotu asemakaava-alueelle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala Lahti-tilasta ja Takasalon tila myydään rasituksista vapaana. Tällä hetkellä tiloilla on kiinnityksiä, jotka pantinhaltijan luvalla puretaan myytäviltä palstoilta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta, jossa tieoikeudet vihreällä katkoviivalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lahti: määräala saa pinta-alansa mukaan osuuden Säyneisen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 174-876-3-0, mutta ei muihin yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Takasalo: Säyneisen osakaskunnan yhteinen vesialue, 174-876-3-0 ja Säyneisen lohkok. yhteisiin koskiin, 174-876-13-0