Myydään pieni, vajaan 11 hehtaarin metsätila erinomaisella sijainnilla Karttulan Kuivaniemestä. Hyvät tiet ja kasvupaikat.

Myydään pieni, vajaan 11 hehtaarin metsätila erinomaisella sijainnilla Karttulan Kuivaniemestä. Hyvät tiet vievät aivan tilalle asti. Kasvupaikat lähes kokonaan tuoretta, kantavaa kangasmaata, paikoin kivisyys tosin runsasta. Kehitysluokat hyvin tasapainossa. Ainespuuta noin 1000 m³. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia muutaman kuvion ensiharvennukset tilan pohjoispäässä, muuten harvennukset tehty. Lisäksi pari uudistuskypsää kuviot (kuviot 8 ja 13), jotka hakattu melko harvaan asentoon, tavoitteena kenties luontainen uudistuminen. Kuvion 8 käsittelyyn voi vaikuttaa kuvion pohjoisosassa sijaitseva lähde, johon on kiinteistörekisteriin merkitty vedenotto-oikeus.

Hoitotöitä tarpeen tehdä viipymättä kuvioilla 4, 6, 7, 9 ja 11.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Talousveden ottaminen (Y1998-31650) 2) Tieoikeus (Y1998-31651) / Leveys: 1 m 3) Tieoikeus (000-2010-K9813) Kuivaniemenrantatie Tieoikeus /1 Leveys: 10 m Tieoikeus /4 Leveys: 5 m 4) Tieoikeus (000-2020-K19581) Tieoikeus /1 Tieoikeus /2

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote liitteenä. Tiemaksut 57,70 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (297-876-47-1, 778-431-876-2, 844-876-6-1) 2) Yhteinen vesialue 844-876-5-0 Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket