Kuopion Vehmasmäessä hyväpuustoinen tila, jossa rakennukset.

Kuopion Vehmasmäessä sijaitseva kiinteistö, jonka kokonaispinta-ala on 8,990 hehtaaria. Tilan metsämaan pinta-ala on 8,8 hehtaaria. Kokonaispuusto tilalla on 1100 m2, jossa runsaasti hetihakattavaa puustoa. Kehitysluokat lähes kokonaan varttuneita ja nuoria kasvatusmetsiä. Maapohjat lehtomaisia ja tuoreita kankaita.

Tilalla on 1949 rakennettu omakotitalo. Talon kokonaispinta-ala on 77 m2 (ei tarkistusmitattu). Talossa on sähköliittymä ja oma vesijärjestelmä. Huoneita on kolme,sisäsauna ja WC. Lisäksi kohteella on ulkosauna ja aittarakennus.

Tilalta on Kuopion keskustaan matkaa vain noin 20 kilometriä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaavat, jotka on hyväksytty/ vahvistettu 16.3.1981 ja 20.8.2007.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila rajoittuu puroon.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Laukaansuon yksityistie.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ie ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.