Kaksi metsätilaa, jotka mahdollista ostaa erikseen

Mäntylästä  n. 40 % on varttunutta kasvatusmetsää. Loppuosa pääasiassa varttunutta taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Kasvupohja on kuivahkoa kangasta ja tuoretta kangasta sekä pienempi ala lehtomaista kangasta. Tilan puusto on mäntyvaltaista, taimikot kuusta. Puusto noin 96 m3/ha (puusto jaettuna pinta-alalla). Hintapyyntö 37 000 €. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3 426 €.

Raatintiehen rajoittuvasta Töyrylän tilasta yli puolet on varttunutta taimikkoa, noin kolmannes nuorta kasvatusmetsää ja loput vanhempaa. Kuviolla 19 on metsälain 10 §:n tarkoittama kohde (kallio), jossa metsänkäsittelylle on rajoitteita. Boorilannoituksen tarvetta muutamalla kuviolla. Tilalla on meneillään sähkölinjan siirto tienvarteen. Siirto tulee suunnilleen kuviolle 16. Tästä ei ole tulossa korvauksia ostajalle. Puusto on noin 36 m3/ha. Hintapyyntö 24 000 €. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 2 823 €.

Tiloilla on tehty nuoren metsän hoitoa yhteensä noin 9,4 hehtaarilla vuonna 2018 

Tee tarjous 24.5. klo 15 mennessä. Merkitse tarjouksen lisätietoihin, jos se koskee vain toista tilaa. Muutoin oletuksena on, että tarjous koskee kumpaakin tilaa.

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15. Teemme paljon töitä etänä, siksi on tärkeää ilmoittaa etukäteen postin kautta tulossa olevasta tarjouksesta. 

Lisäys 3.5. johtoalueen kartta lisätty liitteisiin. Maanomistaja voi hyödyntää johtoaluetta, mutta puiden ja taimien kasvattamisesta on sovittava johdonomistajan kanssa erikseen. Ota yhteyttä, jos haluat tietää sopimuksen ehdoista tarkemmin. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei kirjattu kummallekaan tilalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Mäntylälle on kuljettu tilan pohjoispuolelta. Ei kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mäntylä: * Yhteinen vesialue 297-505-876-2 Siikajärven osakaskunta (297-505-876-2, 687-409-876-1) * Yhteinen vesialue 297-505-876-9 Talon N:o 6 yhteinen vesialue * Yhteinen maa-alue 297-505-878-3 Yhteinen venevalkama * Yhteinen maa-alue 297-505-878-4 Uunikivilouhospaikka * Yhteinen maa-alue 297-505-878-5 Yhteinen sorapalsta Töyrylä: *Yhteinen vesialue 297-505-876-2 Siikajärven osakaskunta (297-505-876-2, 687-409-876-1) * Yhteinen vesialue 297-505-876-8 Talon N:o 5 yht. (Pieni Rasilampi ja Suuri Rasilampi)