Varttunutta taimikkoa puolet, loput vanhempaa, myös päätehakkuuikäistä. Ei rakennuksia.  Lähellä Lastukoskentietä. 

Kaksi tilaa, Mäntymäki  14,683 ha ja Virtamäki 0,712 ha. Virtamäki ja Mäntymäen isompi palsta sijaitsevat vierekkäin.  

Puustosta liki puolet on varttunutta taimikkoa. Taimikot ovat pääasiassa kuusta. Tällä hetkellä isompi puusto on mäntyvaltaista. Hyvin kantavat kasvupohjat  tuoretta kangasta sekä lehtomaista kangasta. Vuonna 2020 tehty kuviolla 9 ja 10 taimikon varhaisperkaus, johon on saatu kemera-tukea. Tarvetta muutamalla kuviolla boorilannoitukselle. 

Puustoa hehtaarilla (puusto jaettuna tilojen pinta-alalla) on noin 63 m3/ha. Puustosta tukkeja noin 14 %. Lähtöhinnalla hehtaarihinnaksi tulee 2598 € ja kuutiolle taimikoiden suuresta määrästä johtuen noin 41 €. 

Tarjoukset 25.10.2021 klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osa Virtamäen tilasta merkinnällä MU, jota tarkoittaa mm. maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ks. edellä kaava

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Virtamäen tilaa rasittaa Juvolantie.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaksi sähköistä panttikirjaa á 16 818 €. Panttaus on tilojen yhteispanttaus. Panttikirjat joko kuoletetaan tai siirretään ostajalle (-> ei tarkoita sitä, että ostaja joutuisi vastaamaan millään tavalla myyjän mahdollisesta velasta).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mäntymäen kauempana olevalle palstalle ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Säyneisen jakokunnan yhteiset kosket, 174-876-13-0, Säyneisen osakaskunnan yhteinen vesialue, 174-876-3-0, lastauspaikka, 174-414-878-5, yhteinen venevalkama, 174-411-878-2