Karttulan läheisyydessä olevat tilat, joista kaksi rajoittuu Tallusjärveen.

Kolme tilaa Karttulan Muuraismäessä. Markkula ja Vaihdokas tilat ravoittuvat Tallusjärveen ja Markkula tilalla on yleiskaavan mukaisesti yksi rantarakennuspaikka.  Mäenalus tila voidaan myydä erillisellä kaupalla. Tilojen koknaispuusto on 1250 m3. Tiloille menee Muuraismäen yksityistie, joka on kunnostuksen alla.  Tässä kiinteistöt, jotka ovat kasvavilla maapohjilla.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Markkula ja Vaihdokas tilojen alueella yleiskaava, joka on hyväksytty 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Markkula tilalla yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Muuraismäen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta.