Karttulan Hirvijärvellä kolmen tilan kokonaisuus.

Kuopion Hirvijärvellä kolme kiinteistöä, joiden kokonaispinta-ala on noin 13 hehtaaria. Tilojen kokonaispuusto on noin 2040 m3, josta tukkipuuston osuus on yli puolet. Päätehakkuuikäistä metsää on 3,4 hehtaaria ja sillä oleva puusto on noin 1080 m3.

Mehtämartti tilalla on venepaikkaoikeus Hirvijärveen. Mehtämartti ja Tallusniitty tilat ovat osakkaina Kivilevän yksityistiessä.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

tilojen alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty/ vahvistettu 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilat eivät rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tiloihin ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kivilevän yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Yhteinen maa-alue Lehmisaaret.