Kaksi tilaa, jotka ovat useammassa palstassa. Tilat on mahdollista ostaa yhdessä tai erikseen. 

Pasala: pinta-ala 10,3 ha, palstat 10,1 ha sekä Hirsiniemessä 0,2 ha. Tilan puustosta vajaa 80 % on varttunutta taimikkoa, osa pian jo nuoren  kasvatusmetsän mitoissa. Loppuosa on nuorta kasvatusmetsää ja vajaa hehtaari varttunutta kasvatusmetsää. Kasvupohja on lähes kokonaan tuoretta kangasta. Puusto 236 m3. Taimikonhoitotyöt ajankohtaisia. 

Vanhapaikka: tilan suurin (2,8 ha) palsta rajoittuu Siltalantiehen, Heinälampeen rajoittuu 1,1 ha (sis. metsälakikohde 0,7 ha), Hirsiniemessä on 0,1 ha.  Metsälakikohteena on tulvaniitty, jossa rajoituksia metsänkäsittelylle (arviossa merkitty joutomaaksi, arvo 0 €). Kasvupohja on hyvin tuottavaa  lehtomaista kangasta ja tuoretta kangasta. Puuston kehitysluokka vaihtelee nuoresta kasvatusmetsästä uudistuskypsään (1,1 ha) metsään. 

Tilojen puusto noin 54 m3/ha. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 2746,50 €.

Tarjoukset 26.8. klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen vain toisesta tilasta, mainitse se tarjouksen lisätietoja-kohdassa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus naapuritilojen Haapaniemi (1-28) ja Hirsiniemi (1-30) hyväksi tilan Vanhapaikka kautta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Heinälammen palstalle ei ole tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hirvisaaren osakaskunnan yhteinen vesialue ja Hirvisaaren jakok.yhteinen maa-alue.