Kuopion Kinahmilla 21,66 hehtaarin metsätila.

Tila sijaitsee Nilsiän keskustan tuntumassa Kinahmin kupeessa.  Tilalla nuoria taimikoita ja hoidettuja varttuneita taimikoita sekä harvennettuja kasvatusmetsiä.  Tilalla luonnonsujelualue, jonka pinta-ala on 0,6 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen puusto mukana kokonaispuustossa.

Kasvatusmetsissä ollut lumituhoja, joten ne ovat harvapuustoisia.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pölkkypuron luonnonsuojelualue kuvio 67.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.Talvitie

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Talvitieoikeus.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaaraslahden 1. osakaskunta.