Myydään runsaan 30 hehtaarin hyvin hoidettu metsätila erinomaisella sijainnilla hyvien teiden varsilla. Puuta noin 3890 m³. Hakkuut saatu juuri päätökseen ja puusto on kasvukunnossa, mutta hakkuumahdollisuuksia edelleen.

Myydään aivan Koskenkylän keskuksen tuntumasta noin 33 hehtaarin hyvässä hoidossa ollut metsätila. Karttulan kylältä matkaa kohteelle noin 17 km, Kuopiosta noin 39 km. Kiinteistörekisterikartassa tilaan kuuluu myös Koskinen-järven rannalla sijaitseva palsta, mutta tämä osa on myyty joulukuussa eikä näin ollen kuulu nyt myytävään kokonaisuuteen. Kohteen sijainti erinomainen hyvien teiden varsilla. Tieoikeudet Punaparrantiehen ja Saarisenraittiin.

Metsät ovat painottuneet kasvatusmetsiin, joista valtaosa varttuneita kasvatusmetsiä. Tilalla on juuri saatu loppuun kauppa, jossa on harvennettu kuviot 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18 ja 19 sekä päätehakattu kuviot 7 ja 22. Kuvio 7 on kapea ja pienialainen kaistale Koskenkyläntien eteläpuolella, joka taimettuu itsestään. Kuvion 22 istutustyöstä on sopimus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon kanssa keväälle 2021 ja kustannukset maksaa myyjä. Tämä kuvio on arvioitu uudistettuna. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia edelleen pääasiassa kasvatushakkuiden muodossa noin 1000 m³ verran.

Taimikot hoidettu kuntoon eikä välittömiä hoitotarpeita ole.

Metsästysvuokrasopimus Koskenkylän Riistapojat Ry:n kanssa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, Punaparrantie ja Saarisenraitti. Tiemaksut yhteensä 26,77 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (297-876-47-1, 778-431-876-2, 844-876-6-1)