Kuopion Kurkimäessä 27,45 hehtaarin puustoinen metsätila.

Kuopion Kurkimäessä sijaitseva 27,45 hehtaarin runsaspuustoinen metsätila. Tilan kokonaispuusto 4715 m3, josta tukkipuun osuus 56 prosenttia. Maapohjat reheviä pohjoissavolaisia kasvupohjia, joiden tuottokyky on korkea. Maapohjat lähes kokonaan lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Kuvioiden 15 ja 16 läpi kulkee Sopenpuro, jossa merkintä: metsälain tärkeä elinympäristö.

Päätehakkuukuvioiden pinta-ala on 15,2 hehtaaria, joten heti hakattavaa puustoa löytyy runsaasti. Puusto pääosin kuusta. Taimikot hoidettu ajallaan, eikä hoitorästejä ole.

Tila sijaitsee Kuopion Kurkimäen kylällä ja sijainti on ihanteellinen Kuopio läheisyydessä. Tilalla on osuudet Kurkimäen osakaskuntaan ja tieoikeus on kunnossa Lievontien kautta. Lisäksi tilalla on kulkuoikeus Sopenmäen tien suuntaan.

Tässä kohde Kuopion läheisyydessä, jossa hoidetut ja puustoiset metsät.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 16.3.1981.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lievontie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kurkimäen osakaskunta.