Kahden vierekkäisen metsätilan kokonaisuus Kuopion Vehmersalmen Roikanniemellä. Vesistön äärellä, jossa viisi vapaa-ajan rakennustonttia.

Kiinteistörekisteriotteiden mukainen yhteispinta-ala 36,855 ha, josta myyjä pidättää kesämökin ympärille noin hehtaarin kokoisen määräalan (kuviokartassa havannoitu). Myytävä kokonaisuus siis noin 35,855 ha, josta metsien osuus noin 34 hehtaaria.

Hyvät kasvupohjat ja kehitysluokka jakauma. Lehtomaista kangasta/vastaava suo 23,5 ha, turetta kangasta/vastaava suo 9,2 ha ja kuivahkoa kangasta/vastaava suo 1,4 ha. Varttuneiden ja uudistuskypsien metsien osuus pinta-alasta 80%. Kokonaispuusto noin 6500 kuutiota, josta tukin osuus noin 2700 kuutiota (tukki% noin 42). Keskimääräinen puusto 191m3/ha. Metsänhoidollisesti päätehakattavissa noin 2400 kuutiota. Alueen kuusikoilla havaittavissa boorin puutosta->terveyslannoitettu v 2020 (liitekartta lannoitus alueesta).

 

Keskeneräinen hakkuusopimus kuvioilla 15 ja 19 (harvennus)!!

 

Myyjä pidättää Tulikanta kiinteistöllä olevan kesämökin ympärille noin hehtaarin kokoisen määräalan ja tontille vievälle tielle käyttöoikeuden (leveys 12 metriä).

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Viisi kappaletta rantarakennustontteja (vapaa-ajan). Yksi Kivisalmen laivareitin varrella kuviolla 13 ja loput Valkeisen järven rannalla (etelä ranta), josta pääsy isommille vesille (Roikanselkä) veneen koosta riippuen.

Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu vaihtelee vuosittain (maksu muutamia satoja vuodessa), riippuen siitä miten Roikanniemen yksityistietä kunnostetaan

Osuus yhteisiin On