Metsää mantereella ja rakennuspaikka saaressa vastapäätä Tahkovuorta - yhdessä tai erikseen

Tilan yksi palsta on Tahkomäentien lähistöllä ja kaksi muuta Tahkon edustalla  Hepolainen-saaressa. Mantereella tilasta on 13,7 ha ja saaresssa 3,7 ha.
Tila on pääosin nuorta tai varttunutta kasvatusmetsää. Pääpuulaji on kuusi. Kasvupohja on lähes kokonaan lehtomaista kangasta. Harvennus- ja päätehakkuut ajankohtaisia. 

Puuston laatua ja kasvua voit parantaa boorilannoituksella. Tilalla on lieviä lumituhoja. 

Puusto on n. 140 m3/ha (kokonaispuusto jaettuna tilan pinta-alalla). Puustosta tukkeja on n. 17 %. 

Palstat on mahdollista ostaa erikseen. 

Tarjoukset 10.11. klo 15 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila kuuluu kaavassa selvitysalueeseen.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukaan saaripalstalle saa rakentaa vapaa-ajan asunnon, jonka kerrosala on korkeintaan 80 k-m2. Huom. palstan ja rannan välissä on kaistale, joka ei kuulu myytävään tilaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. virallinen kartta. Tieoikeus on merkitty vihreällä katkoviivalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Nilsiän osakaskunnan yhteinen vesialue. Jos palstat myydään eri kaupoilla, jaetaan osuudet yhteisin pinta-alojen suhteessa, jos muusta ei sovita.