Karttulassa Hirvijärven rannalla sijaitseva metsätila.

Karttulan keskustan läheisyydessä sijaitseva 26,46 hehtaarin metsätila. Tila rajoittuu Hirvijärven rantaan. Rannassa on valmiina saunamökki ja yleiskaavan mukaisesti rakennusoikeutta on enintään 160 k-m2.

Tontti avautuu lännen suuntaan ja rakennuspaikka on loivasti viettävä rannan suuntaan. Vanhalle mökille kulkee valmis autotie. Rakennusten ohi kulkee vesiosuuskunnan vesiputkisto, joten liittyminen siihen on helppoa.

Tilan puusto koostuu kasvuvaiheessa olevista kasvatusmetsistä ja eri ikäisistä taimikoista.

Tilalla on kattava tieverkosto ja Rantakylän tie kulkee tilan läpi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on 22.4.2004 hyväksytty/ vahvistettu yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Ylleiskaavan mukainen.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rantakylän tie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta, Yhteinen maa-alue Lehmisaaret. Yhteinen vesialue 844-876-5-0.

Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta