Kaksi pientä tilaa samalla kaupalla tai erikseen

Siikajärvellä Särkän tilan metsät  ovat pääosin varttunutta kasvatusmetsää, pieniä taimikoita ei ole. Kasvupohja on suurimmaksi osaksi tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. Pääpuulaji on kuusi. Tilalla puuta on keskimäärin n. 120 m3/ha (puusto jaettuna tilan pinta-alalla), puustosta n. 30 % on tukkeja. Kuviolla 9 on n. 0,2 ha alalla metsälain 10 § tarkoitama lähde ja noro, jotka rajoittavat kuviolla metsänkäsittelyä.  

Palonurmen puolella Metsäsärkän tilan puusto on nuorempaa, taimikoita on tilasta reilut puolet ja loput varttunutta kasvatusmetsää. Puusto ja taimikotkin ovat sekä kuusta että mäntyä. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. Metsätie tilan kulman läpi. 

Linnuntietä tilojen välimatka on n. 5 km. Ensisijassa tilat myydään yhdessä, mutta tarjouksia voi tehdä erikseenkin. 

Tarjoukset 4.7. klo 12 mennessä, kiitos.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Metsäsärkkä: Paavalisen metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Särkkä: tilan 297-505-5-56 Airaksela kautta 6 m leveä tieoikeus. Metsäsärkkä: Paavalisen metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Särkkä: Siikajärven osakaskunnan yhteinen vesialue 297-505-876-2, Talon N:o 5 yht. vesialue Pieni Rasilampi ja Suuri Rasilampi Metsäsärkkä: Palonurmen osakaskunnan yhteinen vesialue 297-502-876-1 ja Palonurmen jakokunnan yhteiset maa-alueet 297-502-878-2