Karttulan keskustan läheisyydessä sijaitseva metsätila lammen rannalla.

Karttulan keskustan läheisyydessä sijaitseva 17,042 hehtaarin metsätila Seppäläntien varrella. Tila rajoittuu Hepolammen rantaan ja yleiskaavan mukaisesti rannassa on yksi rantarakennuspaikka. Rannassa on grillikatos sekä valmis mökinpohja.  Tontille on valmis tie.

Tilan kokonaispuusto on 1945 m3. josta tukkipuun osuus yli puolet. Taimikonhoidot tehty ajallaan, eikä välitöntä hoidontarvetta ole. Kuviolla 16,17,184 ja 9 on ympäristötukisopimus, joka päättyy 12.8.2021. Kuviolla 17 (noro), 4 (korpi) ja 9 (lähde) metsälain 10 §:n mukaiset suojeltavat alueet.


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Seppälä-Putkola yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta, Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.