Karttulan Tallusjärvessä 30 hehtaarin runsaspuustoinen saaritila.

Karttulan Viitataipaleen kylässä sijaitseva saarikiinteistö Pienessä Tallusjärvessä. Tilan kokonaispinta-ala on kiinteistötietojärjestelmän mukaisesti 31,01 hehtaaria. Tilalla olevan puuston määrä on noin 6 000 m3. Heti hakattavaa puustoa runsaasti. Välittömiä metsänhoitöiden tarpeita ei ole. Maapohjat lähes kokonaan lehtomaisia kankaita.

Tilalla on vanha asuinrakennus/ vapaa-ajanrakennus, varasto, aitta ja savusauna. Lisäksi tilalla on yleiskaavan mukaisesti neljä vapaa-ajanrakennusten rakennuspaikkaa tilan länsilaidalla. Saaren pohjoispäässä rantautumispaikka (kaavamerkintä LV-1).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella yleiskaava, joka on hyväksytty/vahvistettu 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla vapaa-ajankäytössä olevat rakennukset sekä neljä vapaata rantarakentamispaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta, Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.