Karttulan keskustan läheisyydessä sijaitseva noin 9,9 hehtaarin määräala.

Karttulan Kuivaniemen kylässä sijaitseva 9,9 hehtaarin metsätila määräalana. Tila koostuu pääosin varttuneista taimikoista. Maapohjat kivennäismaita. Myytävä määräala on merkitty karttaan punaisella rasteroinnilla.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella yleiskaava, joka on hyväksytty 22.4.2004.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sähkölinja tilan laidassa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Muuraismäen yksityistie.

Osuus yhteisiin Ei ole