Kuortaneen Haapamäessä kahdesta pienestä erillisestä metsätilasta koostuva metsätilakokonaisuus. Tilat sijaitsevat toistensa yhteydessä. Metsät koostuvat nuorista kasvatusmetsistä ja taimikoista.

Metsissä taimikonhoito- ja ensiharvennustarpeita.

Huom!  Kulkuoikeuden paikka merkitty ladattavissa aineistoissa olevaan liitekarttaan oranssilla viivalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty (000-2018-K39337) Arkistoviite: 983/1976, 1:117+K, 1:735+K Oikeutetut: 300-401-27-7 MÄKI, 300-401-27-11 UUSIKYTÖ, 300-401-27-13 RANTANEN, 300-401-30-624 Porotila Rasitetut: 300-401-27-7 MÄKI, 300-401-27-11 UUSIKYTÖ, 300-401-27-13 RANTANEN, 300-401-27-20 ISOTALO, 300-401-30-624 Porotila

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 300-401-878-39 SAVENOTTOPAIKKA Osuuden suuruus: 0,000800 / 0,083300 2) Yhteinen maa-alue 300-401-878-69 HIEKANOTTOPAIKKA Osuuden suuruus: 0,025102 / 1,000000 3) Yhteinen vesialue 300-876-1-0 Yht. vesialueet (10-876-4-0, 300-876-1-0) Osuuden suuruus: 0,000800 / 20,520000