Metsätila Kuortaneen Mäyryssä Markkooskallion metsätien varrella. Tilalle hyvät tieyhteydet. Markkooskallion metsätieltä tilan etelärajaa kulkee tilan länsirajalle asti penkkatie. Metsät koostuvat pääosin nuorista- ja varttuneista kasvatusmetsistä, joihin on harvennukset tehty ajallaan. Metsä on metsänhoidollisesti hyvässä kasvukunnossa. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (300-Y131108050) Kaavan arkistointitunnus MMLm/5495/423/2009 Hyväksymis-/vahvistamispvm: 13.11.2008 Voimaantulopvm:8.10.2009 Myytävän tilan alueella vain M-2 metsätalousaluetta, jolla metsätalouden toimenpiteet ovat sallittuja.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Voimansiirtolinja (Y1999-16256) / Leveys: 26 m. Johtoaukea 26 m leveä. Lisäksi metsämaiden kohdalla 10m leveä reunavyöhyke linjan kummallakin puolella. 2) Tieoikeus (000-2008-K11383) Markkooskallion metsätie. Leveys 14m. 3) Tieoikeus (000-2008-K11416) / Leveys: 6 m. Oikeutetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA. Rasitetut: 300-402-14-104 Hiironmäki, 300-402-14-108 Lamminvuoren palsta 4) Tieoikeus (000-2008-K11431) / Leveys: 6 m. Oikeutetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA. Rasitetut: 300-402-14-104 Hiironmäki 5) Tieoikeus (000-2008-K11614) Leveys: 6 m. Oikeutetut: 300-402-13-120 VAINIO-KULJU, 300-402-13-122 KULJU, 300-402-13-193 TAHVONEN, 300-402-13-290 ARO, 300-402-14-104 Hiironmäki. Rasitetut: 300-402-13-120 VAINIO-KULJU, 300-402-13-122 KULJU, 300-402-13-290 ARO, 300-402-14-62 MÄKIVIITA 6) Tieoikeus (000-2011-K40417) Leveys: 7 m. Oikeutetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA, 300-402-14-104 Hiironmäki. Rasitetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA, 300-402-14-92 VIITAMÄKI, 300-402-14-104 Hiironmäki, 300-402-14-105 Lamminmäki

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2008-K11383) Markkoskallion metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 300-402-14-104 Hiironmäki Tieoikeus (000-2008-K11614) Tieoikeus /1 Leveys: 6 m Oikeutetut: 300-402-13-120 VAINIO-KULJU, 300-402-13-122 KULJU, 300-402-13-193 TAHVONEN, 300-402-13-290 ARO, 300-402-14-104 Hiironmäki Rasitetut: 300-402-13-120 VAINIO-KULJU, 300-402-13-122 KULJU, 300-402-13-290 ARO, 300-402-14-62 MÄKIVIITA Tieoikeus (000-2011-K40417) Tieoikeus/ Leveys 6m Oikeutetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA, 300-402-14-104 Hiironmäki Rasitetut: 300-402-14-62 MÄKIVIITA, 300-402-14-92 VIITAMÄKI, 300-402-14-104 Hiironmäki, 300-402-14-105 Lamminmäki

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 300-402-876-2 KURIKANLAMPI Rekisteröintipvm: 28.9.2005 Osuuden suuruus: 0,009792 / 0,166700 2) Yhteinen maa-alue 300-402-878-11 MUTAMAA Rekisteröintipvm: 19.7.1985 Osuuden suuruus: 0,058810 / 1,000000 3) Yhteinen vesialue 300-876-1-0 YHT. VESIALUEET (10-876-4-0, 300-876-1-0) Rekisteröintipvm: 3.11.1988 Osuuden suuruus: 0,009792 / 20,520000 4) Yhteinen maa-alue 300-878-1-1 MERTAJÄRVEN VESIJÄTTÖ Rekisteröintipvm: 24.1.2018 Osuuden suuruus: 0,029370 / 1,000000