Kuortaneen Kattelus-Märijärvi suunnalla määräala metsää. Määräala käsittää kaksi erillistä palstaa, joista toinen Katajakorpi-Kuljunneva alueella Kattelus-Märijärvi metsätien länsipuolella ja toinen Vuorennevan suunalla Kattelus-Märijärvi tien Itäpuolella. Palstoille kulkuoikeudet Kattelus-Märijärvi metsätieltä. Myytävällä alueella nuoria kasvatusmetsiä, joissa on ensiharvennustarpeita ja kemera -kelpoisia nuoren metsän hoito/ energiapuun korjuukohteita. 

Myytävällä alueella 4,9 ha keväällä 2018 äestettyä ja kylvettyä aluetta (T1 taimikkoa), jonka uudistumista tarkkailtava.

 Kuljunnevalla on 5,8 ha 50 vuodeksi Vapo Oy:lle turvetuotantoon vuonna 1972 vuokrattua aluetta (metsikkökuviot 308.1 ja 310.1). Vuokrasopimus on voimassa 22.7.2022 asti. Vuokratulla alueella ei ole harjoitettu turvetuotantoa.    

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K13337) / Leveys: 6 m Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-60 PELTOLA II Rasitetut: 300-402-42-99 ERKKILÄ 2) Tieoikeus (000-2008-K13346) Tieoikeus /1 Leveys: 5 m Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II, 300-402-54-1 KATTELUS, 300-402-77-1 KATAJAKORPI Rasitetut: 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II, 300-402-42-99 ERKKILÄ, 300-402-77-1 KATAJAKORPI Tieoikeus /2 Leveys: 6 m Arkistoviite: MMLm/13411/33/2005 Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-54-1 KATTELUS Rasitetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II 3) Tieoikeus (000-2008-K21341) / Leveys: 5 m Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II Rasitetut: 300-402-42-104 Tuonelanpuro

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vuokraoikeus VAPO Oy, 25.7.1972 50 vuodeksi tehty vuokrasopimus maa-alueesta turvetuotantoa varten. Vuokrasopimus koskee metsikkökuvioita 308.1 ja 310.1 yht. n. 5,8 ha. Ko. alueet eivät ole koskaan olleet turvetuotannossa. Sopimus päättyy 22.7.2022. Vuosivuokran suuruus 5,8 ha:n alueesta ollut n. 205€/v (alv 0%). Vuoden 2020 vuokra maksetaan ostajalle. Tilalla kiinnitys, jonka myyjä sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan myytävän määräalan osalta kaupantekotilaisuudessa, kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K13337) / Leveys: 6 m Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-60 PELTOLA II Rasitetut: 300-402-42-99 ERKKILÄ 2) Tieoikeus (000-2008-K13346) Tieoikeus /1 Leveys: 5 m Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II, 300-402-54-1 KATTELUS, 300-402-77-1 KATAJAKORPI Rasitetut: 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II, 300-402-42-99 ERKKILÄ, 300-402-77-1 KATAJAKORPI Tieoikeus /2 Leveys: 6 m Arkistoviite: MMLm/13411/33/2005 Oikeutetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-54-1 KATTELUS Rasitetut: 300-402-42-45 RINTA-ERKKILÄ II, 300-402-42-97 RINNE-ERKKILÄ II

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 300-876-1-0 Yht. vesialueet