Jurvan Närvijoella, Siulantien varrella sijaitseva 2,9 hehtaarin kokoinen palsta. Palsta on kokonaan uudistuskypsää metsää ja puustoa alueella on noin 530 m3. Puustosta tukkia on noin 320 M3. Kasvupaikalta tuorettakangasta on noin 2,1 hehtaaria ja kuivahkoakangasta 0,8 hehtaaria. Palsta rajoittuu metsätiehen. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Siulantie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

301-417-878-11 Hietapaikka, 301-417-878-12 Tervahautapaikka, 301-417-878-19 Pesupaikka, 846-876-1-0 Yhteinen vesialue.