1,1 hehtaarin kokoinen metsätila Viitalankylästä Tuomistonmaan tien varrelta. Puustoa palstalla on noin 150 m3. Puusto on valtaosin kuusi ja koivukuitua. Maapohjalta palsta on mustikkatyypin  turvekangasta. Myös palstan itäpuolella oleva sarka Tuppela on myynnissä, palstoista voi tehdä yhteistarjouksenkin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Niinistönjärvi 301-402-876-1 Hiekkapaikka 301-402-878-4 Vesialue 301-876-1-0