Koivistonkylässä Pelimannintien ja Komannintien välissä sijaitseva 8 hehtaarin kokoinen metsätila. Puustoa tilalla on noin 940 m3, puustosta tukkia on noin 430 m3. Palstan pinta-alasta 5,8 hehtaaria on varttunuttakasvatusmetsää, 0,2 nuortakasvatusmetsää ja 2 hehtaaria taimikoita. 6,4 hehtaaria kuivahkoakangasta ja 1,6 hehtaaria tuoretta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osa kiinteistöstä kuuluu kaupungin yleiskaava 301-101212091 alueeseen. Kaavan mukainen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalousalue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myllypalsta 301-402-878-6