38,2 hehtaarin kokoinen metsätila Kurikassa Autionmaassa. Myytävällä kiinteistöllä on puustoa noin 3900 m3, josta tukkia on noin 1500 m3. Pinta-alasta tänäkeväänä istutettuja taimikoita on 4,5 hehtaaria, noin 3 metristä taimikkoa noin 2,7 hehtaaria, 7 metristä taimikkoa 0,4 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää noin 9,4 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää noin 20,3 hehtaaria ja uudistusikäistä 0,9 hehtaaria. myytävä kiinteistö on pääosin kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suopohjaa. Myytävä kiinteistö koostuu kahdesta palstasta. Pienemmälle palstalle on kulku palstan länsipäähän tulevaa tietä. Isommalle palstalle kulku on molemmista päistä palstaa. Palstalla on hyväkasvuiset kasvatusmetsiköt. kannattaa tutustua. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 301-411-878-2 Sorapalsta. Osuuden suuruus 0,012093/0,7083 Vesialue 301-876-1-0. Osuuden suuruus 0,012093/33,2915