Puustoinen palsta Kurikan Lehtimäen loukolta. Puustoa palstalla noin 1200 M3, josta tukkia noin 600 M3. Taimikoita 0,5 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 2,8 hehtaaria ja uudistuskypsää metsää 5,1 hehtaaria.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 301-876-1-0