Jos etsit puustoista tilaa, jossa on iso Kuusamon yhteismetsä osuus, niin tähän kohteeseen kannattaa tutustua. 

Kuusamossa Kaunisto-Hangasjärvi alueella on kolmesta palstasta koostuva puustoinen metsätila.   Tilalla on paljon harvennushakkuu ja avohakkuu mahdollisuuksia. Pääosa puustosta on varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä. 

Tilalla on 0,058600 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 88 000- 94 000 euroa.  Kuusamon yhteismetsää on hyvin hoidettu ja se on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Alueella toimii Säynäjä-Eloranta metsästysseura.  Tilalla on myös osuudet yhteisiin vesialueisiin.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, Sopimus ympäristötuesta 26.11.2024 asti, kelkkareitti, Taikatunturilla on ampumisharjoittelu paikka

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

rasitetieoikeus katos kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuudet, 0,058600 osuus Kuusamon yhteismetsään