Pohjois-Kuusamossa Rintajärveen rajoittuva 25,71 ha metsätila.  Rannan tuntumassa puusto on vanhaa kuusikkoa, muualla pääosin mäntyvaltaista kasvatusmetsää.  

Alueella toimii Alakitkan metsästysseura.  Osuudet myös vesialueiisiin. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, ulkoilureitti

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasitteista vapaina

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

rasitetieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia.