Kuusamon kirkonkylällä, Kitinlehdossa,  on myynnissä n. 12,5 ha määräala.  Puusto on tuoreen kankaan mäntyvaltaisia harvahkoja noin 50 vuotiaita metsiä. 

Määräalan mukana myydään tilan koko osuus 0,058300 Kuusamon yhteismetsään. Kuusamon yhteismetsän arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 122 000 euroa. 

Tällä alueella toimii Metsästysseura Meskus ry. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, Metsälain 10 § kohde mm. Välijoki

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

rasiteoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia ja koko tilan Kuusamon yhteismetsä osuus 0,058300