Kuusamossa lähellä Rukaa on myynnissä 34,66 ha metsätila. Tilan puusto on kuivahkon ja tuoreen kankaan mäntyvaltaisia, nuoria ja varttuneita kasavtusmetsiä. Uudistuskypsät metsät ovat  lähinnä koivuvaltasia reheviä korpia.  Harvennushakkuu ja uudistushakkuu mahdollisuuksia muutamilla kuvioilla. 

Hintapyyntö sisältää tilan metsän arvon ja Kuusamon yhteismetsä osuuden arvon.  Tilalla on 0,015400 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjata on noin 26 000 -28 000 euroa. 

Alueella toimii Salminen-Holtinniemen metsästysseura. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Moottorikelkkailureitti, katso kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

sähköinen panttikirja siirretään ostajalle kaupan yhteydessä

Tieoikeudet On » Lisätietoja

katso kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia ja 0,015400 osuus Kuusamon yhteismetsään.