Kuusamossa Iivaaran lähellä, Pikkaraisentien varrella on kahdesta palstasta koostuva metsätila.  Tilan puusto on kuivahkon kankaan mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä.  

Tilan mukana myydään tilaan kuuluva 0,020000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 42 000 euroa.  Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Paula myrksy riehui tällä alueella, mutta onneksi tällä tilalla ei ole kuin muutamia yksittäisiä puita kaatunut siellä täällä. 

Penikan Erä ry toimii tällä seudulla. Tilalla on osuuksia vesialueisiin. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kortelammen rannalle mahdollista rakentaa 1 lomarakennuspaikka. Tilalla myös yksi kuivanmaan rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia , 0,020000 osuus Kuusamon yhteismetsään.