Kuusamossa  Törmäsenvaarassa Kokkojärven ja Kuusamonjärven välisellä alueella, Kokkokosken metsätien varrella, on myynnissä 15,25 ha metsätila.  Tilan maat ovat kuivahkon kankaan puustoisia mäntykankaita.

Alueelle on mahdollista hakea poikkeusluvalla lomarakennuspaikkoja, kahta paikkaa Kokkojärven puolelle ja yhtä paikkaa Kuusamonjärven puolelle.  Lupia ei ole haettu. 

Hieno paikka monenlaiseen harrastamiseen, metsänhoitoon, metsästykseen, kalastukseen ja mökkeilyyn. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Mahdollista hakea poikkeusluvalla kolmea rakennuspaikkaa, kahta paikkaa Kokkojärven puolelle ja yhtä paikkaa Kuusamojärven puolelle

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kokkokosken metsätie, puutavaran varastointi, tierasitteita ja talousveden johtamien

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kokkokosken metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia