Vasaraperässä on myynnissä 51,29 ha tila, jonka läpi virtaa kalaisa, luonnontilainen Naatikkajoki.  Tilalle on hyvät tieyhteydet, pohjoisessa Ulkupuron metsätie ja etelässä Isosuon metsätie. Kuivahkon kankaan puusto on ikärakenteeltaan hyvä.  

Tilan osuutta Kuusamon yhteismetsään ei myydä. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ulkupuron metsätie ja Isosuon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia. Kuusamon yhteismetsä osuutta ei myydä.