Kuusamon keskustan tuntumassa, Sossonniementien varrella, on myynnissä 7,986 ha metsätila. Tilalla on 0,007970 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 17 000 euroa. 

Tilan puusto on nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, lähinnä männiköitä.  Harvennushakkuu mahdollisuuksia. 

Naapuritila Korpuala II on myös myynnissä. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,007970 osuus Kuusamon yhteismetsään.