Kuusamon keskustasta noin 6 km Mäkelän suuntaan on Huuhkajalammen metsätien varrella 7 ha metsätila.  Tila rajoittuu etelästä Saapunginjokeen. 

Tilan puusto on kuivahkonkankaan männiköitä, pääasiassa tukkipuukokoista varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. 

Metsästysvuokrasopimus on Nissinseudun Erän kanssa.  Tilaan kuuluu oikeudet yhteisiin vesialueisiin. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Huuhakajalammen metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaina

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huuhkajalammen metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia