Kuusamossa Vuotungissa Kuukkaanahossa on myytävänä 8,5 ha määräala.  Alueen puusto on tuoreen kankaan varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita. 

Määräalan mukana myydään tilan 0,006800 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 12 000-13 000 euroa.  

Ladattavista aineistosta löytyy tierasitekartta.

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

rasite oikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,0068 osuus Kuusamon yhteismetsään