Itä-Kuusamossa Papuvaarassa on myynnissä Papuvaaran metsätien varrelta 21,18 ha metsätila. Tilan puusto on kuivahkon kankaan ja tuoreen kankaan kasvatusmetsiä. 

Tilalla on 0,009220 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viime aikaisten kauppojen pohjalta on noin 18 400 euroa. 

Alueella toimii Mouruvaaran Metsästysseura ry. Mahdollisuus jäsenyyteen. Osuudet hyviin Suiningin kalavesiin. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Papuvaaran metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia ja 0,009200 osuus Kuusamon yhteismetsään