Kuusamon Poussussa on Pikkaraisentie eteläpuolella myynnissä 32,75 ha metsätila. Puusto on tuoreen kankaan kasvatusmetsiä, männiköitä. Lähiaikoina on harvennushakkuu mahdollisuuksia. 

Tilan arvo koostuu metsän arviosta ja Kuusamon yhteismetsä osuuden arvosta. Tilalla on 0,017200 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 29 000-31 000 euroa. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Rasitetieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,017200 osuus Kuusamon yhteismetsään