Kuusamossa, n. 8 km Kuusamon keskustasta, Itävaaran metsätien lähellä on myynnissä 17,585 ha tila.  Tilan puusto on tuoreen kankaan mäntyvaltaisia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä.  Harvennushakkuu mahdollisuuksia. 

Tilan mukana myydään tilan 0,006500 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on noin 11 000 euroa. 

Tilan maat on vuokrattu Metsästysseura Meskus ry:lle. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, metsälain 10 § kohteita kuten lähde, puro ja soita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

rastetieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,006500 osuus Kuusamon yhteismetsään