Kuusamossa Määttälänvaarassa neljästä palstasta koostuva 54,47 ha metsätila. 

Ruostesuon metsätien lähellä olevalla palstalla on iäkkäitä kuusikoita/männiköitä ja koivuvaltaisia nuoria metsiä.  Piippulammen palstalla on hyvin kasvavia, mäntyvaltaisia, hoidettuja kasvatusmetsiä.

Puolukkatien varrella olevalle peltopalstalle voi kyläkaava mukaisesti rakentaa asuinrakennuksen. Halutessasi voit ostaa yksitään tämän palstan.   

Näillä seuduilla toimii Suiningin metsästysseura.  Tilalla on osuudet yhteisiin vesialueisiin. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia