Kuusamossa Poussussa on myynnissä kaksi isoon Iijärveen rajoittuvaa tilaa Savikonniemen tien varrella. 

Alueella on Niskavaaran-Savikonniemen rantakaava.  Joen-niskan tilalla on kolme kuivanmaan lomarakennuspaikkaa ja Savikonniemen tilalla on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.  Alueella on ollut vanhaa asutusta ja siellä on muutamia vanhoja rakennuksia.  

Iijärven ranta-alueilla on kauniinta mäntytukkipuustoisia kankaita.  Alueelle on hyvät tieyhteydet. 

 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Niskavaara-savinniemi rantakaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Katso kaava. Loma-asunto tontteja 3 . Tontit eivät ole rannalla. Matkailua palveleva rakennusten paikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, vedenottaminen ja vedenjohtaminen, venevalkama, ajoneuvojen pitäminen, katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Savikonniementie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia