Pohjois-Kuusamossa on myynnissä kolmesta palstasta koostuva määräala. Määräalan mukana myydään 0,028000 osuus Kuusamon yhteismetsään. 

Rukan lähellä, Kaukosaarentie varrella on yksi palsta. Pohjoisosastaan tämä palsta rajoittuu Kitkajärveen. Toinen palsta on Kantokoskenharjulla, Kantojärven lähellä.  Kolmas palsta on Riekamovaarassa Raiskiolammen rannalla.  Kaikille palstoille on hyvät tieyhteydet.  

Puusto on pääasiassa mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä ja taimikoita. 

Määräalan mukana myytävän 0,028000 Kuusamon yhteismetsä osuuden arvo on viimeaikaisten kauppojen perusteella noin 47 600 euroa. 

Tällä alueella toimii Jyrävän Metsästysseura. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaukosaarentie varren palstalla on Ranta-asemakaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ranta-asemakaavassa ei ole rakennuspaikkoja nyt myytävällä alueella

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, venevalkama

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Ulosotto poistaa kiinnitykset kaupan jälkeen.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kaikille palstoille on tieyhteys

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia, 0,028000 osuus Kuusamon yhteismetsään.