Kuusamossa Kantojoella, noin 7 km Rukalta pohjoiseen, 5-varrella on myynnissä yhdestä palstasta koostuva 64,34 ha metsätila. 

Puusto on mäntyvaltaisia hoidettuja taimikoita ja kasvatusmetsiä.  Tällä seudulla toimii Jyrävän metsätysseura. Tilalla on osuudet yhteisiin vesialueisiin. 

Alueella on yleiskaava, joten rakentaminen vaatii poikkeusluvan. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rytisuon yksityistie,

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia