Kuusamon Vuotungissa kirkasvetisen ja kalaisan Koverusjärven rannalla on myynnissä n. 53,9 ha määräala. Määräalalla on noin 800 m Koverusjärven rantaa ja noin 1,1 km Koverusjoen rantaa. Alueelle on mahdollista hakea poikkeusluvalla lomarakennuspaikkoja.  Tilan osuutta Kuusamon yhteismetsään ei myydä.

Alueen puusto on kasvatusmetsiä ja uudistuskypsää metsää. Taimikoissa on hirvituhoja. 

Tällä Vuotungin metsästysseuran alueella on runsas hirvi ja karhu kanta. Koverusjärvellä on kesällä 2020 Perhokalastuksen MM kilpailut.  

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Määräalalle voi teoriassa hakea kuutta poikkeuslupaa lomarakentamiseen. Kolme rakennuspaikoista tulee sijoittaa Koverusjoen varteen ja kolme järven rannalle. Lupia ei ole haettu.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

lastauspaikka, tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus tulee Hilpansuon metsätien ja määräalan itärajalle tilevan tien kautta (kuviolle 635,1).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia. Kuusamon yhteismetsä osuutta ei myydä